Thông báo

Icon
Error

tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên 2<=n <=1000;Nhập n, kiểm tra xem n có phải số Fibonacci hay
babykute_12292 Offline
#1 Đã gửi : 23/10/2011 lúc 08:46:44(UTC)
Danh hiệu: Ma mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-08-2011(UTC)
Bài viết: 2

#include <iostream.h>
#include <conio,h>

int tong(int n)
{
    
int tong=0;
    for(
int =2i<=ni++)
    
tong+=i;
}

void main()
{
    
clrscr();
    
int n;
    
nhap_n:
    
cout<<"\n Nhap n: (2<=n<=1000";
    
cin>>n;
    if(
n<2||n>1000)
    {
        
cout<<"\n nhap sai dieu kien!";
        goto 
nhap_n;
    }
     
cout<<"\n Ket qua:"<<tong(n);
     
getch();
}  

 

 

 

bai thu 2:

int kiem_tra(int n)
{
int f0=0,f1=1,f2,kq=0;//kq=0 la so fibonacci; nguoc lai
if(n==0||n==1)
kq=0;
else
{while(f0+f1<=n)
{
f2=f0+f1;
f0=f1;
f1=f2;
}
if(f2==n)
kq=0;
else
kq=1;}
return kq;
}

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo vdhong2007@yahoo.com
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Phát triển bởi VDH | Vũ Hồng © 2011, diễn đàn Thấy Hông?
Thời gian xử lý trang này hết 0.085 giây.